2024. gada 18. jūl.

 "Vēju plūsmā" Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 80 (1944–2003)   


2024. gada 16. jūl.

2024. gada 26. jūn.