2018. gada 12. nov.


Latvijai – 100


Literatūras izstāde “Latvijai – 100”


       ROTĀJUMI SVĒTKIEM

No 5. novembra līdz 9. novembrim bibliotēka īpaši gatavojās Latvijas simtgadei. Skolēni ar rokdarbu pulciņa “Pelnrušķīte” dalībniecēm veidoja rotājumus uz logiem, svētku bantītes baznīcai, kā arī nacionālās lentītes pagasta iedzīvotājiem svētku svinēšanai
       ROTĀJUMI SVĒTKIEM
No 5. novembra līdz 9. novembrim bibliotēka īpaši gatavojās Latvijas simtgadei. Skolēni ar rokdarbu pulciņa “Pelnrušķīte” dalībniecēm veidoja rotājumus uz logiem, svētku bantītes baznīcai, kā arī nacionālās lentītes pagasta iedzīvotājiem svētku svinēšanai

Latvijas cimdi


     
 Indras pamatskolas skolēni 8.novembrī piedalījās darbnīcā “Latvijas cimdi”. Skolēni izdomāja rakstu cimdiem nu veidoja tos no papīra. Bibliotēkā var apskatīt skaisto cimdu izstādi.