2017. gada 22. maijs

2017. gada 12. apr.
LIELDIENU GROZU DARĪŠANA
Radošā darbnīca. 8.klases skolēni veidoja Lieldienu rotājumus.


Literatūras izstāde un kompizīcija


2017. gada 21. martsLASĪŠANAS SVĒTKI

16.03. projekta dalībnieki "Bērnu Žūrija" piedalījās Lasīšanas svētkos Krāslavā. Mums bija iespēja noskatīties Rēzeknes jauniešu teātra izrādi "Princeses Smurfiņu brīnumzemē".


2017. gada 21. febr.Rokdarbu pulciņa jaunie darbi.